Profiteer nu van 20% extra OP=OP korting

De Wet Kopen op Afstand

Sinds 1 februari 2001 is de Wet “Kopen op Afstand” van kracht.
Door deze wet hebben consumenten een betere rechtspositie gekregen. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien.
De volgende belangrijke uitbreidingen voor wat betreft de rechten van consumenten zijn in de Wet Kopen op Afstand opgenomen:

 • Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 14 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag dan geen verzend- of administratiekosten in rekening brengen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden. Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden als de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode.
 • Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden.  Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
 • Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen

De afkoelingsperiode geldt niet bij:

 • Aankoop van onroerend goed;
 • Aankopen die speciaal op bestelling zijn gemaakt;
 • Aankopen die snel kunnen bederven of verouderen;
 • Kranten en tijdschriften;
 • Cd’s, video’s en cd-roms waarvan de verzegeling is verbroken;
 • Financiële diensten, weddenschappen en loterijen;
 • Logies, vervoer, restaurantreserveringen en vrijetijdsbesteding indien deze zijn afgesproken op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode;
 • Een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.

De extra plichten van de verkopende partij zijn:

De verkopende partij moet de volgende gegevens verstrekken voordat consumenten tot aankoop overgaan:

 • Zijn identiteit en, bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling, zijn postadres;
 • De belangrijkste kenmerken van het product;
 • De prijs van het product (inclusief alle belastingen). Indien van toepassing, de kosten van aflevering, wijze van betaling, aflevering of uitvoering, het al dan niet van toepassing zijn van de afkoelingsperiode;
 • De eventuele geldigheidsduur van het aanbod of de minimale duur van de overeenkomst als het gaat om bijvoorbeeld de aanschaf van een abonnement.

De leverancier moet uiterlijk bij aflevering ook nog de volgende gegevens verstrekken:

 • De eisen voor gebruikmaking van de afkoelingsperiode (dit moet schriftelijk gebeuren!);
 • Het bezoek- of afhaaladres van de leverancier;
 • Gegevens omtrent eventuele garantie indien de koop een duur heeft van meer dan een jaar;
 • De vereisten en voorwaarden voor opzegging.

Wanneer de leverancier de hierboven vermelde informatie niet (compleet) heeft verstrekt aan de consument, gaat de afkoelingsperiode van 14 werkdagen pas in op het moment dat de consument wel alle informatie heeft gekregen, met een maximum van drie maanden.

Zie ook winkelen op afstand op www.Justitie.nl

Naast de Wet Kopen op Afstand is er per 1 mei 2003 een wet voor gelijke rechten voor consumenten in de EU opgesteld.
Hierin zijn een aantal bepalingen opgenomen die voor de Internetshoppende consument relevant zijn, zoals:

Betalen:
Tenzij anders is afgesproken, vindt de betaling van de koopsom plaats bij ontvangst.
Wordt het product later geleverd of kan het product niet meteen worden meegenomen, dan hoeft de koper nooit meer dan de helft van de koopprijs vooruit te betalen.

Indien een product niet voldoet aan de verwachtingen die de koper daarvan mocht hebben, kan hij eisen:

 • dat de verkoper het ontbrekende alsnog levert;
 • dat het product wordt hersteld of vervangen;
 • dat de verkoper een gedeelte van de koopprijs terugbetaalt;
 • dat de koopovereenkomst wordt ontbonden.

Zie voor meer informatie: consumentenkoop en garantie op www.Justitie.nl


 

ANNULEREN

Het annuleren van een bestelling is, zolang deze nog niet is verstuurd, kostenloos.
Annuleert u de bestelling, nadat deze aan u verzonden is, dan dient u het pakket bij bezorging te weigeren.
Indien Fun4babies reeds een betaling van u heeft ontvangen, dan zullen wij de aankoopsom, na goede ontvangst van de retourzending, aan u terugstorten. De gemaakte verzendkosten zullen hierop in mindering worden gebracht.
 
RETOURNEREN/AFKOELPERIODE

U heeft een afkoelingsperiode van 14 werkdagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van levering. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u geassembleerde producten of speciaal voor u bestelde producten. Het product kan alleen ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. Zie voor meer informatie artikel 6 van onze algemene voorwaarden.
 
Wilt u de gehele bestelling retourneren? Reeds in ontvangst genomen artikelen dient u terug te sturen naar onderstaand retouradres. Fun4babies zal de gehele aankoopsom, inclusief de berekende verzendkosten aan u terugstorten. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor uw rekening.
 
Ook bij het retourneren van een deel van uw bestelling zijn de verzendkosten voor uw rekening. De aankoopsom van het door u geretourneerde deel van de bestelling zal aan u worden teruggestort. Verzendkosten worden in dat geval niet gerestitueerd.

Alle annuleringen, ruilingen en retourneringen dienen schriftelijk aan Fun4babies kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via e-mail, fax of post. U dient hierbij in ieder geval uw volledige naam en factuurnummer te vermelden.

Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen (bij vooruitbetalen) hebben wij tevens uw bankrekeningnummer nodig. Klanten uit België dienen tevens het IBAN en BIC/Swift nummer van hun eigen bank te vermelden.
Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan Fun4babies heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen.

Eventueel reeds betaalde bedragen worden binnen maximaal 14 dagen aan u terugbetaald.
 
Retouradres:
Fun4babies
Orion 3
3893DM  Zeewolde


 

Meld uw klacht online 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Fun4babies Klantenservice. Onze medewerkers helpen u graag verder.

U kunt uw klacht sturen naar: info@fun4babies.nl

Is uw klacht na contact met onze klantenservice niet verholpen? Dan kunt u deze schriftelijk indienen bij Fun4babies
Stuur uw klacht onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats en klantnummer of bestelnummer naar:

Fun4babies.nl
T.a.v. Afdeling klachten
Orion 3
3893DM Zeewolde

Zodra we uw brief hebben ontvangen, sturen we u een ontvangstbevestiging. Een definitief antwoord ontvangt u binnen zeven kalenderdagen na de ontvangstbevestiging.

Een klacht over een product, dienst of de service van Fun4babies kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. www.thuiswinkel.org De klacht wordt dan zowel naar iSleep als naar de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie gestuurd.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Zie algemene voorwaarden.